`Dnyada birinci sradayz` – Trkiye’nin bir numaral finans ve ekonomi portal uzmanpara.com.

Please log in or register to like posts.
News


Cumhurbakan Yardmcs Fuat Oktay, Antalya Havaliman Alçak Seviye Rüzgar Krlm Uyar Sistemi Açl Töreni’nde, yatrmn uçu emniyetine büyük katk salayacan söyledi.

Milletle 16 yldr omuz omuza kalknma ve büyüme mücadelesi verdiklerini aktaran Oktay, milletin karsna çktklar 14 seçimde “Durmak yok, yola devam” mesajn aldklarn belirtti.

Her zaman millete hak ettii hizmeti vermenin inancyla hizmet ettiklerini aktaran Oktay, unlar kaydetti:

“Bütün mesele insanmza hizmetkar olabilmektedir. Bu anlayla ve kararllkla kalknma yolunda durmadan ilerliyoruz. Demokrasimize, kalknmamza ve ekonomimize, milletimizin desteiyle sahip çkyor, 2023 hedeflerimize, 2053 ve 2071 vizyonlarmza milletimizle omuz omuza yürüyoruz. Geride braktmz 16 yllk dönemde, ekonomimiz, hzl ve istikrarl bir büyüme performans ortaya koymutur. Cumhurbakanmz Sayn Recep Tayyip Erdoan öncülüünde ve liderliinde gösterdiimiz gayret ve çabalar neticesinde oluan, Türkiye’nin 16 yllk kazanmlar hepimiz için çok deerlidir. Türkiye, istikrarl politikalarmz sayesinde 16 ylda 200 milyar dolar aan dorudan yabanc yatrma ev sahiplii yapmtr.”

Yüksek katma deerli ve nitelikli istihdam oluturan uzun vadeli yatrmlar Türkiye’ye çekmeye yönelik politikalarn ileriki dönemlerde de devam edeceini vurgulayan Oktay, bu amaçla çalmalara durmakszn devam ettiklerini bildirdi.

Havaclkta kat ettikleri mesafeyle de özellikle gurur duyduklarn anlatan Oktay, öyle devam etti:

“AK Parti iktidarlar döneminde, yurt d uçu noktas saymz 60’tan 316’ya yükselttik. Geldiimiz bu seviye ile yurt d destinasyon saysnda dünyada birinci sradayz. Bu kolay deil. 16 ylda havaliman saysn 22’den 56’ya çkardk. Toplam uçak saymz 2002’de 150’lerdeydi. imdi ise 500’ün üzerine çkt. Havaclk sektörünün cirosu 2,2 milyar dolardan 25 milyar dolar seviyesine yükseldi. Tüm bunlarn sonucunda sadece belli çevreler deil, üreticisiyle, içisiyle, esnafyla, çiftçisiyle, ihracatçsyla, sanatkaryla, kamu kesimiyle 81 ilimizle 82 milyonun tamam kazanmtr.”

16 YILDA 40 MLYAR LRA YATIRIM 

Oktay, Antalya’da da ülkenin bütününe yansyan ilerleme ve icraatlarn yansmalarn net ekilde görüldüünü söyledi.

Antalya’y Likya’dan Roma’ya, Selçuklu’dan Osmanl’ya uzanan uygarlklarn bulumas noktas, Türkiye’nin dünyaya açlan penceresi olarak nitelendiren Oktay, Akdeniz’in incisi Antalya’nn, doasyla, tarihiyle, kültürüyle ve insanyla benzersiz olduunu kaydetti.

Tarihte olduu gibi bugün de birçok farkl kültürü buluturan dünya ehri Antalya’nn ülkenin gurur kayna olduunu ifade eden Oktay, unlar kaydetti:

“Antalya, dünyann dört bir yanndan insanlar en iyi ekilde misafir ederek turizmde uluslararas bir marka haline gelmitir. Antalya son yllarda ev sahiplii yapt G-20 ve EXPO gibi önemli organizasyonlarda ülkemizi en iyi ekilde temsil etmi, ülkemizin vitrin ehri olmutur. Bu çerçevede hem yerel yönetim yatrmlaryla hem de Antalyamza yaplan kamu yatrmlaryla Antalya tüm dünyaya hitap eden bir cazibe merkezi haline gelmitir. Antalyamzn yetitirdii önemli isimlerden, kymetli Bakanmz Mevlüt Çavuolu’nun çok beendiim bir ifadesi var, ‘Sevdamz Antalya, iimiz gücümüz Antalya’ diyor. Her zaman haktan hakikatten yana olmu Antalyal kardelerimize hizmet bizim sevdamz bizim derdimizdir.”

Son 16 ylda Antalya’ya 40 milyar lira yatrm yapldna deinen Oktay, sosyal yardmlarla da Antalyallarn yannda olduklarn, ihtiyaç sahibi vatandalara 2,5 milyar lira tutarnda sosyal yardm salandn ifade etti.

Üçü vakf, biri devlet olmak üzere 4 üniversite kurularak Antalya’daki üniversite saysnn 5’e çktna dikkati çeken Oktay, dier yatrmlar ise u ekilde sralad:

“Antalyamza 2 teknokent, 17 Ar-Ge, bir tasarm merkezi kurduk. Özel sektörün dinamizminin ekonomik büyüme için önemli olduunun bilinciyle son 16 ylda 196 bin Antalyal iverenimize toplam 4 milyar liralk tevik saladk. Antalyaspor ve Alanyaspor ile futbolda da baarl ehrimiz Antalya’ya 33 bin seyirci kapasiteli stadyum ile birlikte spor salonlar, gençlik merkezleri, futbol sahalar gibi sosyal tesisleri kazandrdk. stedik ki Antalyal kardeimiz yaad herhangi bir salk sorunu için baka illere gitmeye mecbur kalmasn. Bunun için Antalya’ya 56 salk tesisi yaptk. Antalyamza kazandracamz bin yatakl ehir hastanemizin de yaknda temelini atacaz. Giderek büyüyen ve cazibe merkezi haline gelen Antalya’ya TOK kanal ile 4 bin 432 konut kazandrdk. Ulam projeleriyle Antalya’nn tüm dünya ile kucaklamasn saladk. Antalya’nn bölünmü yol uzunluunu toplamda 640 kilometreye ulatrdk. u anda Antalya’da toplam maliyeti 13,1 milyar lira olan 19 adet yol projemizin yapm devam ediyor. Antalya’ya yapacamz en önemli yatrmlardan biri, kenti hem stanbul’a hem de Afyon üzerinden Uak Manisa ve zmir’e yüksek hzl tren ve hzl tren hatlaryla balayacak olan Eskiehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Isparta/Burdur-Antalya hzl tren projesidir. Hzl tren projemizin de etüt çalmalar dört kesim halinde devam ediyor.”

Antalya’nn sadece turizm alannda deil tarm alannda da ba çeken illerden biri olduunu vurgulayan Oktay, bereketli topraklar ile bir tarm ehri olan Antalya için baraj ve göletlerin son derece önemli olduunu söyledi.

Son 16 ylda ina ettikleri sulama tesisleriyle Antalya’da 472 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtklarn anlatan Oktay, Türkiye Cumhurbakan Recep Tayyip Erdoan’n Antalyal çiftçilere 199 bin dekar zirai arazinin daha sulamaya açlacann müjdesini verdiini anmsatt.

Antalyal çiftçilere toplam 1,1 milyar liralk tarmsal destek verildiini dile getiren Oktay, çiftçiye sulama suyunda ücretsiz elektrik vaatlerini de gerçee dönütürdüklerini bildirdi.

BATI ANTALYA HAVALMANI 2022’DE BTECEK

Antalya Havaliman’nn yolcu trafiine bakldnda son 16 ylda 3 kat art gözlendiini aktaran Oktay, “2003 ylnda 10 milyon 371 bin olan Antalya Havaliman yolcu trafii, geçtiimiz yl 31 milyon 566 bine ulamtr.  2018 yl Antalya’ya gelen turist says 12,4 milyondur. Antalya’ya kazandrdmz Gazipaa Havaliman’ndan sonra imdi Antalya’ya üçüncü bir havaliman Bat Antalya Havaliman’nn yapm için çalmalara baladk. Havalimann inallah 2022 ylna kadar tamamlayp hizmete sunmay hedefliyoruz.” diye konutu.

Antalya’nn maruz kald afetlerin altyap yatrmlarnn önemini bir kez daha gösterdiini vurgulayan Oktay, felaketlerde hayatlarn kaybeden vatandalara Allah’tan rahmet, yarallara da acil ifalar diledi.

Hortum ve deprem gibi afetlerin önüne geçmenin mümkün olmadn belirten Oktay, unlar kaydetti:

“Zararlar azaltmak için gereken önlemleri almak bizlerin elindedir. Gerek bu afette ortaya çkan zararlar telafi etmek, gerek bundan sonra olabilecek benzer zararlarn önüne geçmek için gereken çalmalar yürütüyoruz. Bugün açln yaptmz Alçak Seviye Rüzgar Krlm Uyar Sistemi de bu yönde yaplan teknolojik altyap çalmalarna bir örnektir. Uyar sistemi, 100 kilometre yar çapl bir kapsama alanndaki yal hava kütlelerini ve rüzgar hareketlerini tespit ederek gerekli önlemleri almaya imkan tanmaktadr. Havaclk sektörünün faaliyetlerini olumsuz ekilde etkileyen ve uçu emniyeti açsndan risk oluturan tehlikelerden birisi, uçaklarn ini ve kalklar esnasnda karlatklar ani rüzgar krlmlardr. Yani özellikle kara ve deniz etkileimi sebebiyle havalimanlarnda alçak seviye rüzgar deiimleri yaanabilmektedir. Antalya Havaliman’nn ani rüzgar deiimlerine açk ve youn bir uçu trafiinin olmas sebebiyle Meteoroloji Genel Müdürlüümüz bu uyar sisteminin ilk olarak Antalya Havaliman’nda yaplmasn kararlatrmtr. Sistemden elde edilen sonuçlara ve sistem performansna göre, ihtiyaç duyulan dier havalimanlarna da yaygnlatrlmas mümkün olacaktr. Dünyada da sayl havalimanlarnda bulunan sistemin uçu emniyetine ve havaclk sektörümüze önemli katk salayacana inanyorum.”

Alçak Seviye Rüzgar Krlm Uyar Sistemi’nin yaplmasnda emei geçenlere teekkür eden Oktay, sistemin havaclk sektörüne hayrl olmas temennisinde bulundu.

“TÜREL’N, ANTALYALILARIN DESTEN ALACAINA YÜREKTEN NANIYORUM”

Türkiye’nin ve Antalya’nn 16 yldr elde ettii kazanmlarn devam etmesi açsndan 31 Mart yerel seçimlerinin önemli bir dönüm noktas olduuna iaret eden Oktay, sözlerini öyle sürdürdü:

“Yerel seçimlerden sonra önümüzde yaklak 4,5 yllk kesintisiz ve güçlü bir icraat dönemi olacak. Cumhurbakanl Hükümet Sistemi’nin avantajlarn kullanarak belediyelerde elde edeceimiz zaferle bu süreci en iyi ekilde deerlendireceiz. Seçildii her dönemde Antalya’y tarihe, kültüre, sanata, çevreye ve tüm canllara uygun ehircilik anlayyla buluturan Sayn Menderes Türel’in, 31 Mart’ta da Antalyallarn desteini alacana yürekten inanyorum. Güzel Antalya en iyi hizmete ve gönül belediyeciliine layktr. ‘Memleket ii gönül ii diyerek’ durmadan dinlenmeden çalmaya devam edeceine inandm Antalya Büyükehir Belediye Bakan Aday Menderes Türel’e ve Cumhur ttifak’nn tüm ilçe belediye bakan adaylarna baarlar diliyorum.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir