Günün Öne Çıkan Şirket Bilançoları

Please log in or register to like posts.
News


Aksa Enerji (AKSEN, Negatif): Aksa Enerji 3Ç2018’de 32,3mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Piyasa beklentisi 8mn TL ana ortaklık […]

Aksa Enerji (AKSEN, Negatif): Aksa Enerji 3Ç2018’de 32,3mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Piyasa beklentisi 8mn TL ana ortaklık karı açıklayacağı yönündeydi. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 163,9mn TL ana ortaklık karı kaydetmişti. Satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %50 oranında artan şirket’in brüt karı ise maliyetlerdeki görece yüksek artışın etkisiyle %12,6 oranında azalarak 118mn TL’ye gerilemiştir. Faaliyet karı da brüt kara paralel %16,2 oranında gerileyerek 96,2mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden ise bir önceki yılın aynı döneminde satılan santrallere bağlı olarak kaydedilen 127,6mn TL’lik net gelirin olmayışıyla 3Ç2018’de sadece 38bin TL net gelir kaydedilmiştir. Ayrıca finansman giderinin de 3Ç2017’deki 53,1mn TL’den 126,4mn TL’ye yükselerek zarar açıklanmasında önemli etken olmuştur. Üçüncü çeyrek zarar rakamıyla birlikte şirketin dokuz aylık ana ortaklık net dönem karı 80,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 76,1mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Alkim Kimya (ALKIM, Pozitif): Alkim Kimya’nın 3Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %231 oranında artarak 38mn TL olmuştur. Diğer yandan, brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %135,4 oranında artarak 3Ç2018’de 60,8mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 10 puan artışla %35,3’ü göstermiştir. Alkim Kimya’nın operasyonel giderleri aynı dönemde %27,8 oranında artmış ve 12,1mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 21,2mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı 69,9mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki faaliyet karı 17,3mn TL idi. Faaliyet karı marjı ise 23,7 puan artışla %40,6’yı göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden 0,2mn TL gelir kaydeden şirketin finansman öncesi karı 70,2mn TL olmuştur. Finansman tarafında 18mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 52,2mn TL seviyesinde gerçekleşirken, ana ortaklık net dönem karı da 38mn TL olmuştur. 3. çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %47,9 oranında artarak 71,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.

AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Sınırlı Negatif): Holding 2018 yılının 3. çeyreğinde 763,6mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde de 31,6mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %49,8 oranında artan Holding’in brüt karı ise %55,6 oranında artarak 2.827mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %62,5 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 3Ç2017’de kaydedilen net 17,7mn TL’lik gelire karşın 3Ç2018’de net 87,2mn TL gider kaydedilmiştir. Buna ilaveten iştiraklerden özkaynak yöntemiyle elde edilen 3Ç2017’deki 47,8mn TL’lik gidere karşın 3Ç2018’de 440,5mn TL gider kaydedilmiş ve bu durum ana ortaklık zararı kaydedilmesinde önemli etken olmuştur. Tüm bunların etkisiyle holding 455mn TL faaliyet karı kaydetmiştir. Holding ayrıca yatırım faaliyetlerinden net 7mn TL gelir elde ederken, 1.079mn TL’de bu çeyrekte net finansman gideri kaydetmiştir. Şirketin 9 aylık ana ortaklık net dönem zararı 1.397mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık net dönem karı 307mn TL idi.

Doğuş Otomotiv (DOAS, Nötr): Şirket’in 3Ç2018’deki ana ortaklık net dönem zararı 7,8mn TL ile piyasa beklentisi olan 17,2mn TL’lik zararın altında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde ana ortaklık net dönem karı 72,5mn TL idi. Doğuş Otomotiv’in satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,2 oranında azalarak 1.999mn TL’ye gerilerken, satışların maliyeti de %41,9 oranında düşüş kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %16,3 azalarak 292,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 4 puan artışla %14,6’yı göstermiştir. Doğuş Otomotiv’in operasyonel giderleri aynı dönemde %10,8 oranında azalmış ve 185,1mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 75mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı 182,3mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki faaliyet karı 145,4mn TL idi. Faaliyet karı marjı ise 4,7 puan artışla %9,1’i göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden 7,8mn TL gelir kaydeden şirket, özkaynak yöntemiyle değerlediği yatırımlardan da 29,7mn TL’lik gelir kaydetmiştir. Böylelikle finansman öncesi kar 160,4mn TL olmuştur. Finansman tarafında 160,7mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 0,2mn TL seviyesinde gerçekleşirken, ana ortaklık net dönem zararı da 7,8mn TL olmuştur. 9 aylık dönemde ise Doğuş Otomotiv’in ana ortaklık net dönem karı geçen senenin aynı dönemine göre %9,3 azalarak 128,9mn TL’ye gerilemiştir.

Enka İnşaat (ENKAI, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): Enka İnşaat’ın ana ortaklık net dönem karı 2018 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,8 oranında gerileyerek 270,2mn TL’ye inmiş, ancak piyasa beklentisi olan 132,4mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Bizim beklentimiz ise 318,8mn TL ana ortaklık net dönem karı yönündeydi. Tahminimizdeki sapmada mühendislik ve inşaat grubunun yatırım faaliyetlerinden kaydedilen yüksek gider nedeniyle beklentimizden yüksek net dönem zararı kaydetmesi etkili olmuştur. Mühendislik ve inşaat grubu olumlu faaliyet karlılığına karşın yatırım faaliyetlerinden kaydedilen 655,7mn TL’lik net gider nedeniyle 349,3mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Enka’nın toplam satış gelirleri, mühendislik ve inşaat grubu ve enerji grubunun yüksek hasılatının etkisiyle üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %46,6 oranında artarak 4.354,3mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar da satış maliyetlerindeki görece daha düşük artışın etkisiyle %55,9 oranında artarak 1.129,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise aynı dönemde %18 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 3Ç2017’deki 6,3mn TL’lik gelire karşın 3Ç2018’de 171,3mn TL gelir kaydedilmiş ve faaliyet karı da %91 oranında artarak 1.147,2mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan, mühendislik ve inşaat grubu kaynaklı yatırım faaliyetlerinden 3Ç2017’de kaydedilen 149,4mn TL’lik net gelire karşın 3Ç2018’de 654,7mn TL gider kaydedilmiş ve bu durum Enka İnşaat’ın dönem karındaki düşüşte ana etken olmuştur.

Üçüncü çeyrekteki görece düşük kar rakamı ve ikinci çeyrekteki zarar rakamının etkisiyle Enka İnşaat’ın dokuz aylık ana ortaklık net dönem karı 757,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 2017 yılının aynı döneminde 1978,7mn TL ana ortaklık karı kaydetmişti.

Kartonsan (KARTN, Pozitif): Şirketin 3Ç2018 net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %217 oranında artarak 41,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %30 oranında artan şirketin brüt karı ise %65,4 oranında artarak 40,9mn TL’ye ulaşmıştır. Operasyonel giderler de %6 oranında düşük artış göstererek karlılığı desteklemiştir. Diğer faaliyetlerden gelirler 1,2mn TL’den 4,7mn TL’ye yükselirken, tüm bunların etkisiyle faaliyet karı da %106,3 oranında artarak 37,2mn TL olmuştur. Bu çeyrekte yatırım faaliyetlerinden 17,8mn TL gelir kaydedilirken, finansman tarafında ise 5,6mn TL gide kaydedilmiştir. Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in Ocak- Eylül ana ortaklık net dönem karı 82,8mn TL’ye yükselmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 23,7mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Koza Altın İşletmeleri (KOZAL, Pozitif): Şirket’in 3Ç2018’de net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %260,9 oranında artarak 484mn TL olmuştur. Şirketin satış gelirleri bir önceki yıla göre %94,3 oranında artarak 461mn TL olmuştur. Brüt karı %115,5 oranında artan şirketin operasyonel giderleri de %56 oranında artmıştır. Esas faaliyet karı %126,3 oranında artarak 248,4mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 96,1mn TL gelir kaydeden şirketin finansman geliri ise 203,1mn TL’dir. 110,9mn TL vergi gideri sonrası üçüncü çeyrek karı 484mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrekteki kar ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem karı 982,7mn TL olmuştur. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 403,5mn TL kar elde etmişti.

Halkbank (HALKB, Öneri “AL”, Sınırlı Negatif): Halkbank’ın net dönem karı 2018 yılının üçüncü çeyreğinde 302,5mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 415mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 453mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Banka bir önceki çeyrekte 1.113mn TL kar elde etmişti. Beklentimizdeki sapmada serbest karşılık giderinin (60mn TL) etkisiyle karşılık giderlerinin beklentimizden yüksek, diğer faaliyet gelirlerinin de beklentimizden düşük gerçekleşmesi etkili olmuştur.

Ülker Bisküvi (ULKER, Pozitif): Şirket’in 3Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %161,4 oranında artarak 221,9mn TL’ye yükselmiştir. Piyasa beklentisi şirketin 151mn TL kar açıklaması yönündeydi. Ülker Bisküvi’nin satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,7 oranında artarak 1.463mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %35 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %45,3 oranında artarak 410,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 1,5 puan artışla %28,1’i göstermiştir. Ülker Bisküvi’nin operasyonel giderleri aynı dönemde %50,1 oranında artmış ve 213,9mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 26,1mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı %60,7 artışla 222,8mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 2,2 puan artışla %15,2’yi göstermiştir. FAVÖK 3Ç18’de geçen sene aynı periyoda göre %38,2 artarak 235,4mn TL’ye yükselmiştir. FAVÖK marjı bir önceki döneme oranla 0,1 puan artarak %16,1 olarak gerçekleşmiştir. Yatırım faaliyetlerinden, 1.320mn TL gelir kaydeden şirketin finansman öncesi karı 1.543mn TL olmuştur. Finansman tarafında 1.223mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 315,4mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 257,9mn TL olmuştur. Ana ortaklığın payına düşen net dönem karı ise 221,9mn TL’dir. Net kat marjı 7,2 puan yükselişle %15,2 olmuştur. Şirketin 9 aylık ana ortaklık net dönem karı %95,7’lik artış ile 568,1mn TL’ye ulaşmıştır.

Aselsan (ASELS, Öneri “AL”, Nötr): Teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı sağlamak, teknoloji transferlerine yardımcı olmak ve ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandırmak amacıyla, %30’u ASELSAN’a, %30’u TUSAŞ’a, %30’u HAB Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve %10’u Gazi Üniversitesi’ne ait olmak üzere “Teknohab Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi” ünvanlı şirket kurulmuştur. Şirketin sermayesi 10mn TL olup, kuruluşu 08.11.2018 tarihinde tescil edilmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Savunma: Altay tankının seri üretim sözleşmesi Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile BMC arasında bugün imzalanacak. Milli ana muharebe tankı Altay’ın seri üretimiyle ilgili görüşmeler tamamlandı. Bu kapsamda yarın SSB ile BMC arasında 250 Altay tankının seri üretimi için sözleşme imzalanacak. Kaynak: AA

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Datagate (DGATE, Negatif): Şirket’in 3Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %60 oranında azalarak 2,7mn TL’ye gerilemiştir. Şirket’in brüt karı da %55 oranında azalarak 3Ç2018’de 5mn TL olmuştur. Marjlar tarafında, Şirket’in 3Ç2018’deki net ve brüt kar marjı sırasıyla %2 ve %3 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %2 ve %4 idi. Son olarak, üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk dokuz ayındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %52 oranında azalarak 11,1mn TL olmuştur.

Halk GYO (HLGYO, Pozitif): Şirket’in 3Ç2018’deki net dönem karı 38,2mn TL gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde 12,3mn TL kar elde edilmişti. Brüt kar da bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 30,5mn TL artarak 46mn TL’ye yükselmiştir. Konut satış gelirlerinde 148,3mn TL’lik artış yaşanırken, kira gelirleri %22 oranında artarak 15,5mn TL’ye yükselmiştir. Üçüncü çeyrekteki kar ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem karı ise 71,4mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde 37mn TL kar elde edilmişti.

İndeks Bilgisayar (INDES, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 3Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36 oranında artarak 16,3mn TL’ye yükselmiştir. Satış gelirleri %22 oranında azalan şirket’in brüt karı ise %6 oranında artarak 3Ç2018’de 42,5mn TL olmuştur. Marjlar tarafında, Şirket’in 3Ç2018’deki net ve brüt kar marjı sırasıyla %2 ve %5 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %1 ve %4 idi. Son olarak, üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk dokuz ayındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 oranında artarak 46,9mn TL olmuştur.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (KLNMA): Banka Yönetim Kurulu; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansmanı Fonu/Fonları kurulmasına ve kuruluş için gerekli iş ve işlemleri yerine getirmek üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar vermiştir. Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuru yapılmıştır.

Orge Elektrik Taahhüt (ORGE, Sınırlı Negatif): Şirket’in 3Ç2018’deki net dönem karı 10,9mn TL ile geçen yılın aynı çeyreğine göre %12,5 oranında artarak 10,9mn TL olmuştur. Şirketin satış gelirleri bir önceki yıla göre %62,7 oranında artmış ve 34,9mn TL olmuştur. Satışların maliyeti ise %170,6 artmış bu nedenle brüt kar %8,4 oranında düşmüştür. Brüt kar marjı ise 26,3 puan düşerek %33,9 olmuştur. Operasyonel giderler ise %22 oranında artış kaydetmiştir.  Faaliyet karı %13,1 oranında azalmış ve 10,5mn TL olmuştur. Finansman tarafında 3,1mn TL gelir kaydeden şirketin 3. Çeyrek net dönem karı 10,9mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrekteki kar ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem karı ise 27,6mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde 25,4mn TL kar elde edilmişti.

Park Elektrik Üretim Madencilik (PRKME, Nötr): Şirket’in 3Ç2018’de 54,8mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 3,5mn TL net dönem zararı yazmıştır. Brüt karı 73bin TL olan şirketin operasyonel giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre %39,5 oranında azalmıştır. 3Ç2018’de 3,4mn TL faaliyet zararı gerçekleşmiş ve finansman tarafında ise 73,4mn TL gelir kaydedilmiştir. 15,5mn TL vergi gideri ile birlikte üçüncü çeyrekte 54,8mn TL net dönem karı elde edilmiştir. Üçüncü çeyrekteki kar ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem karı ise 85,6mn TL olmuştur. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 470,2mn TL kar elde edilmişti.

Yorumlar

Son güncelleme: 09:139 Kasım 2018Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir