Halkbank’ın Net Dönem Karı 303mn TL İle Beklentilerin Altında Gerçekleşti

Please log in or register to like posts.
News


Halkbank’ın net dönem karı 2018 yılının üçüncü çeyreğinde 302,5mn TL ile hem Ziraat Yatırım’ın beklentisi olan 415mn TL’nin hem de […]

Halkbank’ın net dönem karı 2018 yılının üçüncü çeyreğinde 302,5mn TL ile hem Ziraat Yatırım’ın beklentisi olan 415mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 453mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Banka bir önceki çeyrekte 1.113mn TL kar elde etmişti. Beklentideki sapmada serbest karşılık giderinin (60mn TL) etkisiyle karşılık giderlerinin beklentiden yüksek, diğer faaliyet gelirlerinin de beklentiden düşük gerçekleşmesi etkili olmuştur.

Karşılık Giderleri Yükseldi

TÜFE endeksli tahvillerden elde edilen gelir bir önceki çeyreğe göre 248mn TL ek katkı yapsa da mevduat maliyetlerindeki yüksek artış net faiz gelirlerinin bir önceki çeyreğe göre %7,1 oranında azalarak 2.002mn TL gerçekleşmesinde önemli bir etken olmuştur. Net ücret ve komisyon, temettü ve diğer faaliyetlerden elde edilen gelirlerde de düşüş karı baskılarken, bir önceki çeyrekteki 30mn TL’lik ticari kar bu çeyrekte 99mn TL zarara dönüşmüştür. Ayrıca, karşılık giderleri de kurlardaki yükseliş, makro parametrelerdeki bozulma ve takipteki kredilerdeki artışın etkisiyle %71,1 oranında artarak 944mn TL’ye ulaşmış ve karın bir önceki çeyreğe göre düşük gerçekleşmesinde önemli etken olmuştur. Operasyonel giderlerde ise ufak çaplı bir düşüş gözlenmiştir. Banka, bu çeyrekte 60mn TL serbest karşılık gideri yazmıştır. Toplam serbest karşılıklar 150mn TL’ye yükselmiştir.

Banka’nın TL kredileri %2,0 oranında artarken, YP krediler Dolar bazında %1,4 oranında gerilemiştir

Tüketici kredilerindeki ufak çaplı artışa konut kredileri destek vermiştir. Banka’nın yılın üçüncü çeyreğindeki kredi portföyü kurlardaki artışın da önemli katkısıyla 263 milyar TL’ye ulaşmıştır. Mevduatlar ise 239,2 milyar TL’ye ulaşırken, TL bazında mevduatlar %3 oranında artış göstermiştir. Sonuç olarak Banka’nın kredi mevduat oranı 290baz puan artarak %109,9 oranına yükselmiştir.

Banka’nın özsermaye ve aktif karlılığı düşük kar rakamının etkisiyle sırasıyla %4,3 ve %0,3’e gerilemiştir

Net faiz marjı ise TÜFE endeksli tahvillerin katkısına rağmen özellikle mevduat maliyetindeki baskı sonrasında 42baz puanlık düşüşle %2,27 olarak gerçekleşmiştir.

Banka’nın takipteki krediler oranı çeyreksel bazda, kredilerdeki yüksek artışın da olumlu katkısıyla 2 baz puan azalarak %2,67’ye gerilemiş ve sektörün altında kalmaya devam etmiştir

Diğer yandan, yakın izlemedeki kredilerin (2. grup) toplam krediler içindeki payı ise bir önceki çeyrekteki %4,2’den bu çeyrekte %6,2’ye yükselmiştir. Banka’nın takipteki kredi karşılık oranı ise bir miktar azalarak %78,7 olarak gerçekleşmiştir.

Halkbank’ın sermaye yeterlilik rasyosu 163 baz puan yükselerek %14,86 olmuştur

BDDK, Ağustos ayında döviz kurları ve faizlerdeki yüksek oynaklığa istinaden sermaye yeterlilik rasyosu hesaplamasında menkul kıymet yeniden değerleme kayıplarının dikkate alınmaması ve kullanılacak kur seviyesi ile ilgili düzenleme yapmıştı. Yapılan regülasyonların sermaye yeterlilik rasyosuna katkısı 192 baz puan olumlu katkısı olmuştur. Kurun negatif etkisi ise 142bp olarak gerçekleşmiştir. Banka ayrıca bu çeyrekte 4,93 milyar TL sermaye benzeri kredi ihracı gerçekleştirerek sermaye yeterliliğine 174 puan ek katkı sağlamıştır.

Kaynak: Ziraat Yatırım Araştırma

Yorumlar

Son güncelleme: 09:259 Kasım 2018Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir