Kira sertifikalar da `teminat` olarak kullanlabilecek

Please log in or register to like posts.
News


12.10.2018 08:50

Son gncelleme : 12.10.2018 08:50

deme hizmetleri ve elektronik para ihrac ile deme kurulular ve elektronik para kurulularnn Merkez Bankas nezdinde tutmak zorunda olduklar teminat kira sertifikas cinsinden de olabilecek.

Ödeme kurulular hakknda yönetmelikte deiiklik yapan Bankaclk Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) yönetmelii Resmi Gazete’nin bugünkü saysnda yaymland.

Buna göre, ödeme kurulularnn Merkez Bankas nezdinde 1 milyon TL tutarnda tutmak zorunda olduklar teminat, nakit veya devlet iç borçlanma senedinin yan sra kira sertifikas cinsinden de olabilecek.

Resmi Gazete’de yaymlanan BDDK Yönetmelii’nin 28 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirildi:

“Sadece Kanunun 12 nci maddesinin birinci fkrasnn (e) bendinde belirtilen ödeme hizmetini gerçekletiren ödeme kurulularnn Merkez Bankas nezdinde bir milyon Türk Liras tutarnda nakit veya devlet iç borçlanma senedi veya kira sertifikas olarak teminat bulundurmalar zorunludur. Teminatn,  Merkez Bankas nezdinde devlet iç borçlanma senedi veya kira sertifikas olarak tutulmas ve  piyasa deerinin en az yüzde onu tutarnda deer kaybetmesi halinde kuruluun on i günü içinde teminat bir milyon Türk Liras tutarna tamamlayp, durumu Kuruma bildirmesi zorunludur.”

Yönetmeliin 10. maddesinde yaplan düzenlemeye göre, BDDK, ödeme kurulularna faaliyet gösterebilmesi için ilave öz kaynak bulundurma yükümlülüü getirebilecek.

Bu kurulular, ödeme sistemlerinin iletilmesi dnda herhangi bir ticari faaliyette bulunamayacak, mevduat veya katlm fonu kabul edemeyecek.

Ayn Yönetmeliin 57 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirildi:

“Ödeme hizmeti kullancsnn tüketici olmad ödeme ilemlerinde, taraflar arasndaki sözlemede, 35 inci maddenin birinci fkrasnn (g) bendi, 36 nc maddenin birinci ve dördüncü fkras, 41 inci maddenin birinci fkras, 43 üncü maddenin ikinci fkras, 45 inci maddenin ikinci, dördüncü ve altnc fkralar, 46, 49 ve 55 inci maddelerin uygulanmamas ya da farkl ekilde uygulanmas kararlatrlabilir. Taraflar arasnda, yetkilendirilmemi veya hatal bir ekilde gerçekletirilmi ödeme ilemine ilikin bildirim konusunda 45 inci maddenin birinci fkrasnda ve ödeme hesabna yaplan ödemelerle ilgili olarak 52 nci maddenin birinci fkrasnda yer alan süreden farkl bir süre belirlenebilir.”

Kurulular, her türlü belge, ilân ve reklamlarnda veya kamuoyuna yapt açklamalarda banka adn ya da banka gibi faaliyet gösterdii ya da banka adna ilem yapt izlenimini uyandracak ifadeleri kullanamayacak. 

Yönetmelie eklenen geçici maddeye göre, kurulu temsilcisinin ubesi veya acentesi olarak ödeme hizmeti sunanlarn 31 Aralk’a kadar ilgili kurulu ile yazl sözleme imzalamas zorunlu tutuldu.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir