Seçim bütçesi YEP’i ezdi geçti

Please log in or register to like posts.
News


Merkezi bütçe açığı Ocak-Şubat ayında 2018’deki 201 milyon TL düzeyinden 2019 yılında 11,7 milyar TL’ye yükseldi. Eğer Hazine ve Maliye Bakanlığı kararı ile TL30 milyar TCMB temettüsü Nisan’dan Ocak ayına öne çekilmeseydi, açık çok daha büyük olacaktı. “IMF tanımlı” adını verdiğimiz bir sefere mahsus gelirleri dışlayan ve uluslararası normlara göre hazırlanan bütçenin performansını kapaktaki grafikte görebilirsiniz.

Hazine tanımına göre bütçe açığı ise  yıllık olarak Ocak-Şubat arasında TL69.2 milyardan TL84.2  milyara çıkarak, milli gelirin %2.3’e ulaştı.  Maliye’nin kontrolü dışında bulunan faiz giderlerini dışlayan faiz-dışı denge ise 2018’in Şubat ayında 4,8 milyar TL fazladan  Şubat 2019’da  2,1 milyar TL açığa dönüştü. Yatırım Finansman analizine göre yıl sonunda bütçe açığı GSYİH’nin %3’ne erişerek, YEP hedefini (%2) aşacak.

Bütçenin detaylarını İş Bankası Ekonomik Araştırmalar bülteninden alıntıladık:

Vergi gelirlerinde zayıf seyir…

 

Ekonomik aktivitedeki zayıf görünümün vergi gelirleri üzerinde yarattığı baskı bütçe dengesi üzerinde olumsuz etki yaratmaya Şubat ayında da devam etti. Bütçe gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturan vergi gelirlerindeki yıllık artış Şubat ayında %19,67’lik yıllık TÜFE artışının önemli ölçüde altında kaldı. Dahilde ve ithalde alınan KDV gelirlerinin yıllık bazda düşmesi bu gelişmede etkili oldu. ÖTV gelirleri ise, belirli sektörlere verilen vergi teşviklerine rağmen, tütün ürünlerindeki artış paralelinde yıllık bazda %5,5 yükseldi.

Diğer özel gelirler ile 2019 yılında tahsil edilmesi hedeflenen kurumlar vergisinin ¼’ünün Şubat ayı içinde tahsil edilmesi de bütçe gelirlerini destekledi. Bu iki kalemdeki artış toplam bütçe gelirlerindeki %9,7’lik artışa 6,2 puan katkı sağladı.

Bütçe harcamalarında hızlı yükseliş…

Şubat ayında yıllık bazda %120,7 artış kaydeden faiz harcamalarındaki yükseliş öne çıktı. Şubat 2018’de %10,7 olan faiz harcamalarının toplam harcamalar içindeki payı %17,6’ya yükseldi. Halen bütçe harcamalarının önemli bir bölümünü oluşturan faiz dışı bütçe giderleri de %22,8 artarak 69 milyar TL’ye ulaştı. Faiz dışı bütçe giderlerindeki artışta sosyal güvenlik açığının finansmanı için yapılan transferlerin etkisiyle cari transferlerdeki yükseliş etkili oldu. Şubat ayında sermaye giderleri ve transferleri geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla gerileyerek bütçe harcamalarındaki artışı 3 yüzde puan sınırlandırdı.

Hükümetin seçimden sonra harcamaları frenlemesi, eğer ekonomideki durgunluktan dolayı bu  yaklaşım mümkün değilse, gelir artırıcı önlemler alması gerekiyor.  Aksi halde, iç-dış borçlanma artacak ve özel sektörün kaynka bulmasını zorlaştıracak.

The post Seçim bütçesi YEP’i ezdi geçti appeared first on ParaAnaliz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir