Tarihin en yksek cari fazlas grld

Please log in or register to like posts.
News


AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) verilerinden  derledii bilgiye göre, ödemeler dengesi yaklak 3 yln ardndan tekrar cari  fazla verdi.

Ödemeler dengesi austosta 2 milyar 592 milyon dolar cari fazla verdi.  Bu rakam tarihinin en yüksek cari fazlas olarak kaytlara geçti. Ödemeler  dengesinde cari fazla en son Eylül 2015’te görülmütü.

12 aylk cari açk ise 3 milyar 515 milyon dolar azalla 51 milyar  125 milyon dolara geriledi. Böylece 12 aylk cari açk bu yln en düük  seviyesine geriledi.

Ekonomistler, cari ilemler dengesi tarafndaki düzeltme hareketinin  devam ettiini ve yl sonunda 35-40 milyar dolar civarnda cari açk  verilebilecei tahmininde bulundu.

“YIL SONU CAR AÇIK BEKLENTMZ 35 MLYAR DOLAR CVARI”

AA muhabirine konuya ilikin deerlendirmelerde bulunan Tacirler  Yatrm Aratrma Müdürü Özlem Bayraktar Göken, gelecek dönemde aslnda cari  ilemler dengesi tarafndaki bu düzeltmenin devamn beklemek gerektiini  söyledi.

TL’deki deer kayb sonrasnda artan rekabet gücüyle beraber ihracat  performansnn güçlendiine dikkati çeken Göken, souyan iç talebin ise  ithalat  performansn önemli ölçüde baskladn ifade etti.

Göken, d ticaretteki bu dengelenmenin yannda turizm sektörü  performansnn oldukça güçlü seyretmesi ve altn ticaretindeki normallemenin  kendini göstermesiyle birlikte cari denge tarafnda aylk anlamda fazlay  getirecek unsurlarn çoaldn dile getirdi.

Eylül aynda da bir fazla görmeyi beklediklerini aktaran Göken,  “Yaklak 2 milyar dolar civarnda olabilir. Bu durumda yllk açn 44-45  milyar dolar seviyesine gerilediini göreceiz. Yl sonu beklentimiz ise 35  milyar dolar civarlarnda bir cari açk.” diye konutu.

“CAR FAZLA EYLÜLDE DE DEVAM EDEBLR”

Halk Yatrm Aratrma Direktörü Banu Kvci Tokal da austos aynda  cari dengenin beklentilerle uyumlu olarak fazla verdiini ve yllk açktaki  düüün hz kazandn belirtti.

Aylk cari fazlann eylülde de devam edebilecei tahmininde bulunan  Tokal, yllk açn 45 milyar dolar seviyesine düebileceini söyledi.

Tokal, hem kur hem de talep gelimelerine ek olarak, ihracat  destekleyici yeni program anlay dorultusunda, yllk cari açkta 2019 ylnn  ilk yars sonuna doru 25-30 milyar dolar bandna inilebileceini dile getirdi.

Bu yl sonu ve 2019 yl cari açk tahminlerinin srasyla 37 milyar  dolar ve 32 milyar dolar olduunu belirten Tokal, unlar kaydetti:

“Austos ay cari fazlasn destekleyen gelimelerde, d açktaki  sert düüe ek olarak, bavul ticareti ve tamaclk gelirlerinde iyileme, güçlü  turizm gelirleri, dorudan yatrmlarla ilgili kar transferlerinin azalta  olmas gibi unsurlar etkili. Dier taraftan, d borç faiz ödemeleri ve portföy  yatrmlarna ait giderlerin cari dengeyi olumsuz etkilemeye devam ettiini  izliyoruz. Finansman tarafnda ise cari fazla geliimine sermaye giriinde  zayflamann elik ettiini görüyoruz. Özellikle ksa vadeli sermaye giriinde  gerileme daha belirgin. Dorudan yatrmlarn katks ve reel sektörün uzun  vadeli kredileri ise yavalamakla birlikte devam ediyor. Bankalarn yurt d  muhabirlerindeki döviz mevduatlarnda ise 10,4 milyarlk art söz konusu.”

Tokal, “net hata ve noksan” kaleminin katksnn hzla sürdüünü ve  austos aynda 3,7 milyar dolarlk giri yaandn söyledi.

Böylece, 8 aylk dönemde bu kalemden elde edilen toplam katknn 15,1  milyar dolara ulatn aktaran Tokal, “Cari fazla ve net hata ve noksan  kaleminin katksna karlk, sermaye giriindeki zayflama sonrasnda, resmi  rezervlerde austos aynda 8,1 milyar dolarlk düü söz konusu. TCMB verileri,  eylül aynda da 3,4 milyar dolarlk ek gerilemeye iaret ediyor.” ifadelerini  kulland.

“CAR AÇIKTA DÜZELME ELM DEVAM EDECEK”

QNB Finansinvest Baekonomisti Burak Kanl ise cari dengenin Eylül  2015’ten bu yana ilk defa artya geçtiini ve üstelik tarihin en yüksek cari  fazlasnn görüldüünü belirtti.

Bu cari fazlann önemli oranda ekonomideki sert yavalamann  etkilerinden kaynaklandn söyleyen Kanl, “12 aylk toplu verilerle  ithalatmz enerji fiyatlarndaki arta karn ciddi biçimde gerilemi,  ihracatmzda da snrl bir miktar düü var. Altn ticaretinde ise 2017’nin  ocak ayndan itibaren ilk defa fazla verdik. Turizm gelirleri ise artmaya devam  ediyor. Bunun sonucunda da hem cari açkta hem de çekirdek cari açk dediimiz  altn ve enerji hariç açkta ciddi bir düü var.” deerlendirmesinde bulundu.

Kanl, finans hesabndan önemli miktarda çk olduunu ve bunun büyük  oranda Türk bankalarnn yurt d ubelerine mevduat transferi kaynakl  yaandn söyledi.

Merkez Bankas rezervlerinin de finansman kayna olmaya devam  ettiine iaret eden Kanl, “Önümüzdeki dönemde de cari açkta düzelme eilimi  devam edecektir. Yl sonunda açk 40 milyar dolara kadar inebilir.” dedi.

“YIL SONU CAR AÇIK TAHMNMZ 42 MLYAR DOLAR”

AA Finans Analisti ve Ekonomisti Haluk Bürümcekçi, Eylül 2015’ten beri  ilk kez aylk cari fazla verildiini, son 12 aylk cari açn ise 51,1 milyar  dolara gerilediini belirtti.

Öncü göstergelere bakldnda eylülde 12 aylk cari açn 45 milyar  dolara gerileyebileceini tahmin eden Bürümcekçi, cari açkta austos aynda  gözlenen iyilemede, d ticaret açnn geçen yldan düük açk ve hizmetler  dengesinin yüksek fazla vermesinin ana etken olduunu vurgulad.

Bürümcekçi, net hata-noksan kaleminde 3,66 milyar dolarlk giri  yaandna iaret ederek, “Bu kanaldan sekiz ayda net giri 15,1 milyar dolara  ulat. Bütün bu gelimeler sonucunda TCMB döviz rezervlerinde 8,1 milyar  dolarlk düü gözlendi.” dedi.

Geçen yl cari aç artran faktörlerin banda gelen enerji ve altn  ticaretindeki gelimelerin bu yln kalannda devam edip etmeyeceinin kritik  olacan söyleyen Bürümcekçi, “Turizm gelirlerinin, turist saysnn art  eilimini korumas ile toparlanma göstermeye devam edecei beklenmelidir. Bu  dorultuda, önceki ay revize ettiimiz yl sonu tahminimiz olan 42 milyar dolar  üzerindeki riskler belirgin aa yönde görünmektedir.” diyerek sözlerini  tamamlad.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir