Yzde 95`i tamamland! Bir yl sonra balyor

Please log in or register to like posts.
News


TürkAkm Doal Gaz Boru Hatt Proje Sözcüsü Asl Esen, Rusya’nn Anapa kentinde bulunan ve proje için ina edilen Russkaya Kompresör stasyonu ve TürkAkm Kara Çk Tesislerinde AA muhabirinin sorularn yantlad.

Rus gazn Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya tayacak hattn inaatnn tamamlanmasna yaklak bir yl kaldn ifade eden Esen, “Öngörülen takvime uygun olarak ilerliyoruz. Rusya kysndaki tesislerin inaat tamamland. Deniz kesiminde de iki boru hattnda yüzde 95 eiini am bulunuyoruz.” diye konutu.

Esen, Türkiye’de Kyköy’deki alm terminalinin yapmnn sürdüünü vurgulayarak, “O da 2019 içinde tamamlanacak. Doal gaz ak planland gibi gelecek yln sonunda balayacak.” ifadelerini kulland.

“STASYON, 285 BAR BASINÇ SALAYACAK”

Russkaya Kompresör stasyonu Tesis Müdürü Anatoly Koltakov, kompresör istasyonunun balca ilevinin doal gazn Karadeniz boyunca 930 kilometre gidebilmesine imkan verecek basnc salamak olduunu kaydetti.

stasyonun ylda 31,5 milyar metreküp doal gaz Türkiye’ye aktarmak amacyla TürkAkm projesi için özel olarak ina edildiini belirten Koltakov, “Her biri 32 megavat kapasitede 7 üniteden oluan istasyon, doal gazn uzun bir yol kat edebilmesi için gerekli 285 bar basnc salayacak. Türkiye’ye ne kadar doal gaz aktarldn kaydedecek olan ölçüm istasyonu da burada yer alyor.” diye konutu.

Koltakov, “Türkiye’ye rahatlkla, güvenle gaz gönderebileceimiz altyap ve tesislere sahip olduumuza ikna olduunuza inanyorum.” ifadesini kulland.

Rusya kysnda TürkAkm için ina edilen tesislerden ilki olan Russkaya Kompresör stasyonu, Gazprom’un Rusya’y batan baa kat eden 172 bin kilometre doal gaz boru hatt ve 254 kompresör istasyonundan oluan dev ebekesinin önemli bir parçasn oluturuyor.

Sibirya’dan binlerce kilometre yol katederek gelecek gaz, Russkaya istasyonunu araclyla TürkAkm hatt üzerinden Türkiye’ye ulatrlacak.

ki hattan oluan TürkAkm’n üçüncü ve dördüncü hatlarnn yapmnn gündeme gelmesi durumunda yeni bir kompresör istasyonun daha ina edilecei öngörülüyor.

TÜRKAKIM EN AZ 50 YIL FAALYET GÖSTERECEK

TürkAkm Kara Çk Tesisi Yöneticisi Anton Bariev, Russkaya Kompresör stasyonu’ndan tesise gönderilen gazn buradan boru hattyla Karadeniz’e sevk edileceini söyledi.

Bariev, tesiste Russkaya’dan gelen gazn içerik, hacim, scak ve basnç deerlerinin izleneceini belirterek, “Russkaya Kompresör stasyonu’nun ardndan TürkAkm Kara Çk Tesisi’nin de tamamlanmasyla TürkAkm’n Rusya kysndaki inaat bitmi bulunuyor. TürkAkm’n deniz alt kesiminin yllk denetim ve bakmn salayacak robotlar da boru hattna buradaki özel düzenekten girecek.” diye konutu.

TürkAkm Kara Çk Tesisi, Russkaya Kompresör stasyonu’na 3,5 kilometre mesafede yer alyor. Tesisten sonra 2,5 kilometre daha ilerleyen boru hatt kyya ulap Karadeniz’deki uzun yolculuuna balayacak.

Doal gazn Anapa’dan Kyköy’e ulamasnn 52 saat sürmesi planlanyor. Doal gaz aknn izlenecei kumanda odas, TürkAkm proje irketinin Hollanda’nn Amsterdam kentindeki genel merkezinde yer alacak.

Yetkililerin verdii bilgiye göre, TürkAkm projesi en az 50 yl boyunca faaliyet gösterebilecek ekilde tasarland

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir